Какви дрехи предпочитате ?

Какви дрехи предпочитате ?
Качествени
118  52%
Комфортни
66  29.1%
С добра цена
24  10.6%
Екстравагантни
6  2.6%
Консервативни
4  1.8%

Брой гласували  :  227
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последно гласуване  :  Четвъртък, 19 Декември 2019 07:10